PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Stuc Design Center Frits Kool (versie van 25 mei 2018)
Stuc Design Center Frits Kool kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Stuc Design Center Frits Kool. Door gebruik te maken van een dienst van Stuc Design Center Frits Kool Frits Kool stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom heeft Stuc Design Center Frits Kool uw persoonsgegevens nodig?
Stuc Design Center Frits Kool verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u dat verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Stuc Design Center Frits Kool uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Stuc Design Center Frits Kool uw persoonsgegevens?
Stuc Design Center Frits Kool bewaart uw persoonsgegevens in het klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging
Stuc Design Center Frits Kool neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigingen tegen te gaan. De website van Stuc Design Center Frits Kool maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@fritskool.nl.

Het gebruik van Google Analytics
Op de website van Stuc Design Center Frits Kool worden statistieken bijgehouden in Google Analytics over het gebruik van de website, maar dit gebeurt te allen tijden geanonimiseerd. Met deze statistieken wordt de website verbeterd om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Andere partijen
Uw gegevens worden niet aan andere bedrijven of instanties gegeven, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de producten en/of diensten wijzigen, zullen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Het is goed om de datum van deze privacyverklaring bij te houden en regelmatig te kijken of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u altijd contact met opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stuc Design Center Frits Kool
Kernreactorstraat 13 01
3903 LG Veenendaal

T   0318 – 52 53 68
E   info@fritskool.nl
W  www.stucdesigncenter.nl

U heeft de volgende rechten: 

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Stuc Design Center Frits Kool heeft en wat wij daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of informeren, dan vernemen we dat graag van u. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit betreft de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.